ประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting

>>>>>วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายไกรษร แก้วฝ่าย นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย นายอภิชาติ อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง รวมถึงให้ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกิดความเข้าใจหลักการดำเนินงานและขั้นตอนการรายงาน  ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3