กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกาย

>>>>วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 16:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ร่วมทำกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกาย เพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต เป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรมีสุขภาพพลามัยที่ดี โดยการเต้นแอโรบิก ณ หน้าอาคาร สพป.นราธิวาส เขต 3