คณะกรมการจังหวัด / หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน กุมภาพันธ์

>>>>>วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรมการ​จังหวัด / หัวหน้าส่วน​ราชการจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน​ กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน อย.น้อย พลัส ระดับประเทศ ให้กับโรงเรียนบ้านกาลิซา และมอบทุนการศึกษาจากทายาทผู้ได้รับผลกระทบ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2