ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2567

>>>>วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 10:00น. นายสุนทร เพ็ชรคง ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาของประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นเลขาคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ ร่วมประชุมพิจารณาการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 1 การพิจารณาขออนุมัติการส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีขอย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา และวาระอื่น ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3