กิจกรรม เปิดรั้วบัวชมพู ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ

>>>>>วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรม เปิดรั้วบัวชมพู ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษา ประชาชน นักเรียนโรงเรียนใกล้เคียง ได้มีโอกาส เยี่ยมชมโรงเรียน สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ ความสามารถในด้านวิชาการ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดง ทักษะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ และแสดงผลงานการทำกิจกรรมต่างๆของนักเรียน