กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ระแงะ มีดี มีสุข อย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

>>>>>วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 15:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายคำปุน เสนศรี นายไกรษร แก้วฝ่าย นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ ร่วมกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ระแงะ มีดี มีสุข อย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (ระแงะ มอและ สือแน) ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ แปลงเกษตร บ้านพักนายอำเภอระแงะ