Coaching team ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา/คำแนะนำ นางซัมซียะห์ เมาลิดิน รอง ผอ.รร.บ้านปารี

>>>>>วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ Coaching team ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา/คำแนะนำ นางซัมซียะห์ เมาลิดิน รอง ผอ.รร.บ้านปารี เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปารี ครั้งที่ 1