ประชุมคณะกรรมการจัดทำคะแนนตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ)

>>>>>วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำคะแนนตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย ที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ.2567 โดยมีนายอภิชาต อรรคอำนวย นายคำปุน เสนศรี รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3