ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ และการสร้างความเข้าในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ 1 อำเภอ 1 โรงเรียน

>>>>>วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ และการสร้างความเข้าในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ 1 อำเภอ 1 โรงเรียน โดยมีนายคำปุน เสนศรี นายอภิชาติ อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อน การสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนผู้เรียน ครู และบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งสมรถนะและศักยภาพให้มีความพร้อมในทุกด้าน