จัดเก็บข้อมูลประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบูกิต

>>>>>วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 13:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบูกิต ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงฯ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส