ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาของประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 4/2567

>>>>>วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 9:30น. นายสุนทร เพ็ชรคง ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาของประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 4/2567 โดยมีนางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นเลขาคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ ร่วมประชุมพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  การกำหนดสัดส่วนจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา และ วาระอื่น ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3