การประเมินความรู้ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

>>>>>วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสะมะแอน วรรณาการ ผอ.รร.บ้านกาลิซา เป็นประธานคณะกรรมการ นายมาหามะซายูตี ลีกี ผอ.รร.บ้านริแง และ นายซากี สะมะแอ ผอ.รร.บ้านบูเกะตาโมง มิตรภาพที่ 128 เป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ การประเมินความรู้ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3