ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสุตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนร่งและตรวจแก้ไขหนังสือราชการ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการให้ถูกต้องตามที่กฏหมายกำหนด รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 3