การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

>>>>>วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 9:00น. นายคำปุน เสนศรี รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายไกรษร แก้วฝ่าย นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1ปี (ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน) โดยมี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นคณะกรรมการ และนางธนพร พิมเสนศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3