ติดตามการรับนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2567

>>>>>วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายคำปุน เสนศรี รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มฯ และนักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการรับนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2567 ช่วงรายงานตัวเข้าเรียน ณ โรงเรียนบานบูเกะตาโมง มิตรภาพที่ 128 โรงเรียนบานกาเด็ง และโรงเรียนบานไอร์โซ