ประชาสัมพันธ์โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้