ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนราธิวาสจำกัด ประจำเดือนพฤษภาคม

>>>>>วันที่ 20 พฤาภาคม พ.ศ.2567 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนราธิวาสจำกัด ประจำเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2567 โดยมี นายสว่าง ชินพงษ์ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะและแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส