กิจกรรมเสวนายามเช้า หัวหน้าส่วราชการจังหวัดนราธิวาส

>>>>>วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 7:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายคำปุน เสนศรี นายไกรษร แก้วฝ่าย นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า จังหวัดนราธิวาส โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน เพื่อพบปะแจ้งข้อราชการ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่ 1