ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบูกิต

>>>>>วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 13:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นางนูรีฮาน หะยีสาแล๊ะ ผอ.รร.บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ และ น.ส.รูซีลา ดาโอะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ร่วมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบ 6 เดือน ณ โรงเรียนบ้านบูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส