ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2567

>>>>>วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 10:00น. นายสุนทร เพ็ชรคง ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาของประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 6/2567 โดยมีนางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นเลขาคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ ร่วมประชุมพิจารณาการกำหนดสัดส่วนจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย และวาระอื่นๆเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3