ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านริแง

>>>>>วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 10:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นางนูรีฮาน หะยีสาแล๊ะ ผอ.รร.บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ และ น.ส.รูซีลา ดาโอะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ร่วมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบ 6 เดือน ณ โรงเรียนบ้านริแง อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นเวลา 1 ปี โดยจะมีการประเมิน 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน