กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกล่าว คำปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

>>>>>>วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 8:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายคำปุน เสนศรี นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดง ความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมกล่าว คำปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ พลังของแผ่นดิน และคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมและเขตสุจริต ในการนี้ บุคลากร ร่วมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ