รับรายงานตัว พบปะและให้โอวาท พนักงานราชการ สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>>>วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายคำปุน เสนศรี รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รับรายงานตัว พบปะและให้โอวาท แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยนายคำปุน เสนศรี ได้กล่าวว่า ครูหรือพนักงานราชการนอกจากจะต้องสอนเด็กในด้านวิชาการแล้ว ควรจะต้องถ่ายทอดสรรพสิ่งทั้งทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กด้วย ทั้งนี้มีผู้ที่เข้ารับรายงานตัวทั้งสิ้น 12 ท่าน ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3