ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ

>>>>>วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 10:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นายบูรอัน อิหะโละ ผอ.รร.บ้านยานิง และ น.ส.รูซีลา ดาโอะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ร่วมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบ 6 เดือน ณ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นเวลา 1 ปี โดยจะมีการประเมิน 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน