ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า Narathiwat 3 Awards ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

>>>>>วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า Narathiwat 3 Awards ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายคำปุน เสนศรี นายไกรษร แก้วฝ่าย รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า Narathiwat 3 Awards ซึ่งมีผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น 65 ราย ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3