ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2567

>>>>>วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2567 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนนำร่อง 9 โรงเรียน เพื่อการมีส่วนร่วมออกแบบและขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยใช้กระบวนการประเมินเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3