ประชุมขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายมาหามะซายูตี ลีกี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านริแงมอบหมายให้นางสาวนิพาดีละห์ แวนามะกัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment For Learning) โดยมีนายคำปูน เสนศรี รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3