วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายมาหามะซายูตี ลีกี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านริแง พร้อมด้วยนายอิบรอฮีม สแลแม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านริแงทุกคน ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ด้วยการสวมเสื้อสีเหลือง และเข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ให้นักเรียน โดยการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ พร้อมกันทั้งโรงเรียน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนบ้านริแง