ประชุมพิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

>>>>>วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:00น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมพิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เนื่องจากผลกระทบจากการเกษียณอายุราชการ โดยมี นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และ คณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลัง ร่วมประชุมผ่านระบบ Google Meeting จาก ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3