ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอระแงะ ประจำเดือนกรกฎาคม

>>>>>วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ ดร.นิยอ บาฮา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอระแงะ ประจำเดือนกรกฎาคม โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ เป็นประธาน เพื่อแจ้งข้อราชการ แผนการจัดกิจกรรมเสวนายามเช้า และ แผนการทำบุญเยี่ยมวัด/มัสยิด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส ภาพโดย:ช่างภาพขั้นเทพอำเภอระแงะ