กิจกรรมโครงการเยี่ยมวัด ประจำเดือนกรกฎาคม ณ วัดป่าไผ่

>>>>>วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3  มอบหมายให้นายคำปุน เสนศรี นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมกิจกรรมโครงการเยี่ยมวัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ซึ่งอำเภอระเเงะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และพบปะพระสงฆ์ในพื้นที่ ณ วัดป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส