ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ตามนโยบาย สพฐ.

>>>>>วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เวลา 10:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ Moe Safety Center ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ตามนโยบาย สพฐ. เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีระหว่างครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมที่ต้องร่วมมือกันดูแลนักเรียน เพื่อให้มีการเปิดเรียนอย่างมีความสุขและความปลอดภัย