ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน รร.บ้านบระเอ็ง

>>>>>วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เวลา 10:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายไกรษร แก้วฝ่าย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านบระเอ็ง เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 7 จุดเน้น เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และระบบติดตามดูแล ช่วยเหลือนักเรียน