ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 >>>>>>วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:30น. นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ในอำเภอระแงะ ณ โรงพยาบาลระแงะ โดยมีนายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมต้อนรับ ทั้งนี้นักเรียนจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ 2 เข็ม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ