ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) ครั้งที่ 1/2564

>>>>>วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13:30น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายธีรพงษ์ ชันชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สพฐ. ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3