ร่วมต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ.

>>>>>วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 15:00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี พร้อมมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาและการเปิดโรงเรียนอย่างปลอดภัย ด้วยการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ให้กับผู้บริหารทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สพป.ปัตตานี เขต 1