การจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (PA) ผอ.รร.ในอำเภอระแงะ

>>>>>วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 9:00น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (PA) ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ในอำเภอระแงะจำนวน 20 โรงเรียน และมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในอำเภอจะแนะ 1 โรง อำเภอเจาะไอร้อง 1 โรง โดยมีนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นางสาวธรรศญา หล่าอุดม และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในการทำ MOU ว.PA การประชุมในครั้งนี้มีการคัดกรอง เว้นระยะห่าง และตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ที่เข้าร่วมการประชุมทุกท่านก่อนเข้างานอย่างเคร่งครัดเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ณ ห้องประชุมระแงะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3