พบปะนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารทางการศึกษา

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:00น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวธรรศญา หล่าอุดม และนายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารทางการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่มาฝึกประสบการณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของคุรุสภา ระหว่างวันที่ 18-28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3