การจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (PA) ผอ.รร.ในอำเภอเจาะไอร้อง

 

>>>>>>วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:30น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (PA) ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ในอำเภอเจาะไอร้อง จำนวน 15 โรงเรียน โดยมีนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในการทำ MOU ว.PA การประชุมในครั้งนี้มีการคัดกรอง เว้นระยะห่าง และตรวจวัด อุณหภูมิของผู้ที่เข้าร่วมการประชุมทุกท่านก่อนเข้างานอย่างเคร่งครัดเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3