ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

>>>>>วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 10:30น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่มาฝึกประสบการณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของคุรุสภา ระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2564 เป็นเวลา 45 ชม ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3