นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

>>วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13:30น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นายบัญญัติ แทนหนู ผอ.รร.อนุบาลระแงะ และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019 รร.บ้านบือนังกือเปาะ และ รร.บ้านเขาพระ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ONLINE  ON–DEMAND และ ON-HAND