นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 >>>วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 10:30 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคาร ศบป.จชต และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี