รมว.ศธ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง นักเรียนอิ่มท้อง ผู้ปกครองอิ่มใจ

>>>>>วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13:30 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธิโครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง นักเรียนอิ่มท้อง ผู้ปกครองอิ่มใจ ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในพิธี