ประชุมผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรม ผ่านระบบ Zoom

>>>>>วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 8:30น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรม ผ่านระบบ Zoom cloud meetings โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 และผู้บริหารการศึกษามีความเข้าใจในเป้าหมายและการดำเนินงานของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3