ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการดาราศาสตร์ รอบปฐมทัศน์

แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการดาราศาสตร์ รอบปฐมทัศน์