ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู โรงเรียนบ้านกาลิซา

>>>>>วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 10:45น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู โรงเรียนบ้านกาเด็ง ซึ่งเป็นสถานที่ในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในหมู่บ้าน พร้อมทั้งมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เน้นย้ำให้เด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้ และจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเน้นย้ำให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วน