ประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อแจ้งข้อราชการ

>>>>>วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 9:00น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อแจ้งข้อราชการ และงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3