ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวด To Be Number 1 ระดับจังหวัด โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมงฯ

>>>>>วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 10:00น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกวด To Be Number 1 ระดับจังหวัด ประเภทกลุ่มดีเด่น/ต้นแบบเงินและต้นแบบทอง เข้าสู่ระดับประเทศ ณ โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง มิตรภาพที่ 128 อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส