การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แอปพลิเคชั่น Canva

>>>>>วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 9:00น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษา ราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แอปพลิเคชั่น Canva เพื่อใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน แบบผสมผสาน ทั้งแบบ On-Air Online On-Demand และ On-Hand ภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายฮัมดีน กะสูเมาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3

ภาพโดย : เครือข่ายประชาสัมพันธ์