ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวหน่อแก้ว

>>>>>วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 14:00น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมมอบพวงหรีดและรดน้ำศพ คุณพ่อของนายกิตติศักดิ์ หน่อแก้ว ณ วันตันติการาม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวหน่อแก้ว มา ณ ที่นี้ด้วย